Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties.

Informatie op deze website

Voices of Value stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is.

Copyright

Niets uit de tekst of van de grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voices of Value worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Demo’s die voor deze website door de stemacteur(s) zijn aangeleverd vallen buiten het copyright en de verantwoordelijkheid van Voices of Value. Zij zijn geplaatst op verantwoordelijkheid van de desbetreffende stemacteur(s) voor eventuele auteurs- en muziekrechten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Voices of Value geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of de informatie op deze websites.